Kosmetika netestovaná na zvířatech

Humánní kosmetický standard (HCS - Humane Cosmetics Standard)

Společnost, která byla schválena v rámci schématu HCS, neprovádí ani nezadává testy na zvířatech za účelem testování kosmetického a toaletního zboží, včetně jednotlivých složek.

Kontrolovaná přírodní kosmetika (Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen)

Známka zaručuje přírodní původ určité části složek daného kosmetického výrobku. Nezohledňuje však, zda složky pochází z ekologického zemědělství.

  1. Suroviny získané z rostlin pochází, tam kde je to možné, z kontrolovaného ekologického zemědělství nebo z kontrolovaného sběru v divoké přírodě.
  2. Produkty ani jejich suroviny nesmí být testovány na zvířatech. Je zakázáno používat suroviny z mrtvých zvířat.
  3. Použití anorganických solí a surovin získaných z minerálů je povoleno s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 5.
  4. Suroviny s omezeným použitím: emulgátory a tenzidy. Výrobce smí používat pouze ty emulgátory a tenzidy, které se vyrábí přirozenou cestou z přírodních surovin.
  5. Kontrolovaná přírodní kosmetika zásadně nepoužívá: syntetická barviva a parfémy, silikony, parafín a jiné ropné produkty.
  6. Konzervace: pro zajištění mikrobiologické čistoty produktů jsou kromě přirozených konzervantů povoleny tyto přírodně identické konzervační látky: benzylalkohol, kyselina benzoová a její sloučeniny, kyselina salicylová a její sloučeniny, kyselina sorbová a její sloučeniny. Použití těchto konzervačních látek musí být uvedeno na obalu.
  7. Použití radioaktivního záření k dezinfekci surovin a výrobků není dovoleno.
  8. Dodržování uvedených kritérií kontroluje nezávislý institut Ecocontrol.

Produkty obsahují suroviny z ekologického zemědělství a je dostupná informace o skutečném podílu těchto surovin ve výrobku.

Pro obdržení certifikátu EcoCert musí produkt splňovat tyto přísné požadavky:  

1. Výrobky nesmí obsahovat: GMO (geneticky modifikované organismy), parabeny, fenoxyethanol, nanočástice, PEG, syntetické vůně a barviva a látky živočišného původu (vyjma látek přirozeně zvířaty produkovaných jako je např. mléko, med). Na výrobky jsou použity biologicky odbouratelné nebo recyklovatelné obaly.

2. Minimálně 95% všech složek výrobku musí být přírodního původu. Procentuální podíl složek z ekologického zemědělství je uváděn na obalu.

3. Certifikační orgán provádí roční audity všech míst výroby a obalu výrobku.

Vegan je certifikát, který zaručuje, že produkt neobsahuje žádný živočišný produkt (maso, mléko, vejce, med, kožešiny ani kůže).

Logo je udělováno organizací The Vegan Society.